Saturday, October 27, 2007

चॉकलेट :D

मला चॉकलेट फार आवडतं. इतकं की मी रोज ते खातोच खातो (हे फक्त माझ्या आईला सांगू नका). कधी दुधात घालून, कधी नुसतंच. कधी त्याची ब्राउनी बनवून, तर कधी आइस्क्रीममधून :D
हेच काय, मी सगळ्यात पहिलं जे गाणं शिकलो ते ’चॉकलेटचा बंगला’च. केळ्यानंतर चॉकलेट हीच जगातली सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे, असं माझं आणि मक्याचं मत आहे!

मी इतकं चॉकलेट खातो रोज, की ..

उठल्यावर चॉकलेट खातो, झोपताना चॉकलेट घेतो
मी जेवायच्या आधी थोडे, थोडे नाश्त्याला घेतो

त्याशिवाय ना जात दिवस, रात्री करतो हाच नवस
उद्या मिळू दे आणखी देवा, खंडीभर चॉकलेटचा मेवा!

रात्री एकदा स्वप्नात माझ्या, मीच आलो मोठेपणचा
बघतो तर काय, झालो होतो, मी तर अख्खा चॉकलेटचा!

चॉकलेटचे होते हात-पाय, चॉकलेटचेच होते डोळे
कानांच्या जागी पण दिसले चॉकलेटचे करडे गोळे

बोटं तोंडात घातली मी, मग 'मोठा मी' म्हणे हळू
चॉकलेट खाणे पुरे करू रे, आता लागलंय मला कळू

तेव्हापासुन नवस बोलतो, एक नवा मी बाप्पाला
'मोठेपणचा मी' मिळू दे, मला उद्याच्या जेवणाला!
There was an error in this gadget