Wednesday, April 18, 2007

वास्तव

उमलणे हा का कळ्यांचा दोष आहे ?
छाटणारा अजुन का निर्दोष आहे ?

उमलण्याआधीच खुडती हात पापी
सज्जनांच्या व्यर्थ कंठी शोष आहे

पालनाची काळजी नाही कुणाला !
बालदिनि'चा पोकळा तो घोष आहे

वर्तमानी शोषिले त्याच्या भविष्या
वास्तवाचा शाप, दैवी रोष आहे

पाप केले राक्षसांनी अंकुरांवर
फोडिला भावी सुखाचा कोष आहे

-- मंदार.

(भारत सरकारने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या लहान मुलांच्या शारीरिक शोषणाबद्दलच्या अहवालाकडे पाहून खूप चीड, उद्वेग, शरम वाटली. त्यानंतर जे पांढ-यावर काळं केलं ते हे.)