Wednesday, February 07, 2007

विडंबन - गुंतता हृदय हे ..

(मूळ नाट्यगीत:

गुंतता हृदय हे या कमलदलाच्या पाशी
हा प्रणयगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी ..

या इथे जाहला संगम दो सरितांचा
प्राक्तनी आपुल्या योग तिथे प्रीतीचा
अद्वैत आपुले घडता या तीर्थाशी
हा प्रणयगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी ..

दुर्दैवीं आपण दुरावलो या देही
सहवास संपता डागळले ऋण तेही
स्मर एकच तेव्हा सखये निज हृदयाशी
हा प्रणयगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी ..)

lyrics: thanks to Gayatri


************


माझा विडंबनाचा प्रयत्न :

झिंगता तू असा त्या गुत्त्याच्यापाशी
हा सोमगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी ..

या इथे जाहली गंमत दो पेल्यांची
प्राशुनी त्या रसा अनुभूती स्वर्गाची
अर्वाच्य बरळिशी बसुनी कट्टयापाशी
हा सोमगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी ..

दुर्दैवी तू पण, झिंगुन जाशी गेही
रसराज संपला, संपविले ऋण तेही
स्मर ते दिन आता सखया निज हृदयाशी
हा सोमगंध परिमळे तुझ्या अंगाशी ..

-- मंदार.


tags: guntata hriday he hruday jitendra abhisheki ramdas kamat