Tuesday, June 29, 2010

युग्म

दोन ओठांतून येती
कधी वेगळे का शब्द?

दोन कानांत घुमती
कधी वेगळे का सूर?

दोन डोळे पाहती का
कधी वेगळीच स्वप्नं?

दोन पावलांची होते
कधी वेगळी का वाट?


- मंदार.